Rector’s Corner

Wala tayong panahon para diyan

Mayroong isang nanay na abalang-abala sa pamimili ng mga pan-regalong pamasko sa mall. Kasama niya ang kanyang bunsong anak na lalaki na pitong taong gulang. Sabi ng nanay sa bata: “O anak, hawak ka sa akin ha? Baka ka mawala”. Pero dahil sa kaabalahan ng nanay sa pamimili ay hindi niya napansin na wala na pala sa tabi niya ang kanyang anak. 

Nagmula Lamang sa Maliit

Dahil sa pangho-holdap ng isang lalaki ay nakapatay siya ng security guard sa bangko. Nadakip siya at napunta sa death row at noong araw ng kanyang bitay ay nangumpisal siya sa pari. Matapos niyang mangumpisal ay tinanong siya ni Father: “Mayroon ka bang nais sabihin sa akin at sa mga tao?”

Kakaibang Pasko

Simula pa noong buwan ng Marso ay naging kakaiba na ang takbo ng pamumuhay ng bawa’t isa sa atin dahil sa pandemiya ng COVID 19. Marami tayong bagay na dati ay ating malayang nagagawa na ngayon ay mahigpit na ipinagbabawal ng pamahalaan para na din sa kaligtasan ng bawa’t isa. Hindi kailangan pang isa-isahin ang mga bagong panuntunan na pinatutupad dahil alam na alam na nating lahat ito at sadya nating ginagawa araw-araw.